Daar waar je bijzondere natuur en dieren ontmoet. Als je geluk hebt natuurlijk

Bijzondere natuur

Het reliëf in het gebied dat gevormd werd in de laatste ijstijd, vormt nu een dankbare plek voor de das: hij kan er een prachtig onderkomen graven en vindt op de houtwallen, singels en kleine akkers een uitstekende woon- en leefomgeving. Het gaat weer goed met de das in het gebied. De dassenpopulatie laat de laatste jaren een aanzienlijke stijging zien. De schuwe das leeft een verborgen leven en is vooral ’s nachts actief. Zijn sporen zijn voor de oplettende natuurliefhebber wél overal te ontdekken, zoals ‘wissels’ (door dieren uitgesleten paden), mestputjes, vraat- en graafsporen en haren aan prikkeldraad. De invloed van de das op het terrein van Zevenhutten is overal zichtbaar.

Het hele jaar door mooi

"In het natuurgebied kun je een stukje bezinning krijgen in een prachtige omgeving. De natuur in Zevenhutten is eigenlijk het hele jaar door mooi. In de herfst en de winter als het blad van de bomen is, kun je duidelijk zien waar de Maas zijn invloed heeft gehad. In het voorjaar en de zomer is het natuurgebied op zijn mooist. Vooral in het vroege voorjaar als de meidoorn staat te bloeien, is het gewoon prachtig om hier te zijn."

Martijn Fliervoet, Brabants Landschap

Informatiepunt Brabants Landschap

In het veldcafé is een informatiepunt van Brabants Landschap, waar bezoekers een kijkje in het leven van de das en is informatie verkrijgbaar over de natuur in de omgeving van Zevenhutten. Behalve de das voelen ook andere specifieke diersoorten zich uitstekend thuis in het afwisselende gebied van Zevenhutten. Het bos biedt beschutting, de akkers en weilanden leveren voedsel.

  • De das
  • Vossen, dassen en reeën
  • Kleine marterachtigen
  • Knaagdieren
  • Kenmerkende vogels zoals de groene specht, de kwartel, de kerkuil, de nachtegaal, de braamsluiper, de grasmus en de geelgors
  • De oorspronkelijke dierlijke bewoners van het boerenerf: een zwaluwenkolonie, vleermuizen, uilen en de huismus